Związek ZDZ Oddział w Warszawie, 00-252 Warszawa, ul. Podwale 17 / 117
+48 79 0 79 79 12
biuro@kca.edu.pl

RCWEiC w Lublinie

RCWEiC w Lublinie

Bezpośrednia obługa Klientów indywidualnych i instytucjonalnych

Regionalne Centra Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji (RCWEiC) to akredytowane jednostki terenowe – regionalne przedstawicielstwa, działające
w imieniu KCA, organizujące procesy nadawania kwalifikacji, monitorujące poprawność i weryfikujące wyniki procesów walidacji (outsourcing) realizowanych przez partnerskie Instytucje Walidujące – Zakłady Doskonalenia Zawodowego (ZDZ).
RCWEiC funkcjonują w ramach uzyskanych akredytacji, które definiują obszar ich działalności i zakres zadań.
RCWEiC są odpowiedzialne za samodzielną realizację procesów certyfikacji kwalifikacji – nadawania kwalifikacji w imieniu KCA.

PRZYJDŹ

Zapraszamy do siedziby Regionalnego Centrum Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji
w Lublinie:

20-109 Lublin
ul. Królewska 15

ZADZWOŃ

Skontaktuj się telefonicznie
z Menedżerem Regionalnego Centrum Walidacji Egzaminowania
i Certyfikacji w Lublinie:

Małgorzata Wróblewska-Tylus
tel.: (+48) 81 532 79 65

Napisz

Skontaktuj się drogą mailową
z biurem Regionalnego Centrum Walidacji Egzaminowania
i Certyfikacji w Lublinie:

lublin@kca.edu.pl

Akredytowana Jednostka terenowa KCA

RCWEiC
Lublin

Regionalne Centrum Walidacji Egzaminowania
i Certyfikacji w Lublinie funkcjonuje w Systemie Certyfikacji Kwalifikacji Krajowego Centrum Akredytacji na podstawie akredytacji
KCA / 7 / 2016

Regionalne Centrum Walidacji Egzaminowania
i Certyfikacji w Lublinie zostało powołane
w strukturze KCA w styczniu 2016 roku przez Związek ZDZ i Krajową Izbę Gospodarczą
– po spełnieniu warunków organizacyjnych określonych w procedurze akredytacyjnej.